Xin cám ơn sự ghi nhận của giải thưởng Men of the year của tạp chí Thể thao văn hoá và Đàn ông dành cho Hưng với hạng mục Pioneer of the Year Người tiên phong

Xin cám ơn sự ghi nhận của giải thưởng Men of the year của tạp chí Thể thao văn hoá và Đàn ông dành cho Hưng với hạng mục Pioneer of the Year- Người tiên phong !
Rất hãnh diện và sung sướng !
Hưng luôn ghi nhớ rất rõ trong tất cả mọi bước đường của mình luôn có sự yêu thương ủng hộ của khán giả và các fans !
Trong mọi thành công của Hưng đều luôn có những bàn tay đóng góp âm thầm phía sau của “ người thân iu “ và các quý nhân của Hưng
Hưng BIẾT ƠN mọi người!

2 thoughts on “Xin cám ơn sự ghi nhận của giải thưởng Men of the year của tạp chí Thể thao văn hoá và Đàn ông dành cho Hưng với hạng mục Pioneer of the Year Người tiên phong”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *