Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù thương mến anh vượt đường xa đến đây

“Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù… thương mến anh vượt đường xa đến đây!
Mưa vẫn bay mà lòng em có hay!?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *