THẢ CÁ XUỐNG SÔNG CON NGUYỆN CẦU MONG CHO CÁ KẾT DUYÊN SÂU CON ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MÀ GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SANH TỬ LẮM KHỔ ĐAU

THẢ CÁ XUỐNG SÔNG, CON NGUYỆN CẦU MONG CHO CÁ KẾT DUYÊN SÂU CON ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MÀ GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SANH TỬ LẮM KHỔ ĐAU .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *