Tái ông mất mã Hầu hết những trường hợp gian lận điểm thi đều có hướng chọn các trường CA quân đội hai trường ấy đào tạo chủ yếu để phục vụ chế độ chứ các trường khác thì rất ít đó có khi cũng là phúc cho đất nước nầy Chỉ sợ lọt vô những trường Y hoặc SP KT vv đó mới là bất hạnh của một dân tộc

Tái ông mất mã !
Hầu hết những trường hợp gian lận điểm thi đều có hướng chọn các trường CA , quân đội, (hai trường ấy đào tạo chủ yếu để phục vụ chế độ), chứ các trường khác thì rất ít, đó có khi cũng là phúc cho đất nước nầy .
Chỉ sợ lọt vô những trường Y, hoặc SP, KT……vv ..đó mới là bất hạnh của một dân tộc .
Vì chỉ có đất nước, dân tộc, mới luôn mãi trường tồn còn chế độ, nhà cai trị, chỉ một giai đoạn chứ đâu có muôn năm mãi được .
http://m.soha.vn/truoc-be-boi-gian-lan-diem-ky-thi-thpt-quo…
(Hung DO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *