Sự kết hợp của Đá lung tung và các hạt Pha lê điên đảo cùng dây cước Kim Tuyến dai chắc bền đẹp Nhẫn Đá Thạch Anh Khói và Vàng

Sự kết hợp của Đá lung tung và các hạt Pha lê điên đảo cùng dây cước Kim Tuyến dai, chắc bền đẹp, Nhẫn Đá Thạch Anh Khói và Vàng. Bộ vòng tay Practic nhiều nhưng nhẹ tênh. NAM ANH GEMS Bảo hành sửa chữa sâu tết dây miễn phí trọn đời nên các bạn cứ yêm tâm nhá!
Ha Hoang
142 Hàng Bạc- Ha Nội
0936718787
namanhgems.com

2 thoughts on “Sự kết hợp của Đá lung tung và các hạt Pha lê điên đảo cùng dây cước Kim Tuyến dai chắc bền đẹp Nhẫn Đá Thạch Anh Khói và Vàng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *