Rung rốn hôm qua Hôm nay đầy cữ Nam cữ 7 ngày Nữ thì là 9 9 trứng 9 cua 9 bánh 9 kẹo 9 chén rượu nhạt 1 trà 1 thuốc 1 mâm hoa quả Cộng 9 đinh vàng Chút hương thơm phức Và thêm xôi gấc nắm thành 12 Nhất tâm lòng thành Kính dâng ca c cụ 12 Thiên Mụ Nặn ra em Mít Má miệng giống ba Mũi đẹp hơn ba Mắt đẹp hơn mẹ Cái tay xinh xinh Cai chân thẳng tắp Làn da trộm vía Đẹp giống bà Nội Tiếng khóc lanh lảnh Bú thì cả ngày Bú xong thì ị Chán ị lại tè Xong rồi em ngủ Lúc ngủ em cười Chỉ cần em cười Cả nhà quên hết Cái tính ngôi sao Thích thì khóc thôi Hôm nay ba đi Ba nhớ Mít cưng Ba thương mẹ Mít Cả ngày lục cục Con bú con tè Con ị con khóc Thôi thì vì con Mẹ mít thật gắng Mai ba lại về Ba yêu mẹ Mít Ba yêu cả nhà P s Mít 9 ngày tuổi Ba ra nộp tiểu luận triết 29 11 2016

Rung rốn hôm qua
Hôm nay đầy cữ …
Nam cữ 7 ngày
Nữ thì là 9…
9 trứng ,9 cua,
9 bánh 9 kẹo
9 chén rượu nhạt
1 trà 1 thuốc …
1 mâm hoa quả
Cộng 9 đinh vàng
Chút hương thơm phức
Và thêm xôi gấc nắm thành 12
Nhất tâm lòng thành
Kính dâng các cụ
12 Thiên Mụ… Nặn ra em Mít
Má miệng giống ba
Mũi đẹp hơn ba
Mắt đẹp hơn mẹ
Cái tay xinh xinh
Cai chân thẳng tắp
Làn da trộm vía
Đẹp giống bà Nội
Tiếng khóc lanh lảnh
Bú thì cả ngày
Bú xong thì ị
Chán ị lại tè
Xong rồi em ngủ
Lúc ngủ em cười
Chỉ cần em cười
Cả nhà quên hết ->
“Cái tính ngôi sao
Thích thì khóc thôi”
……………………..
Hôm nay ba đi
Ba nhớ Mít cưng
Ba thương mẹ Mít
Cả ngày lục cục
Con bú con tè
Con ị con khóc
Thôi thì vì con
Mẹ mít thật gắng
Mai ba lại về
Ba yêu mẹ Mít
Ba yêu cả nhà…
P/s: Mít 9 ngày tuổi… Ba ra nộp tiểu luận triết . …29/11/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *