Ngồi ăn mà phải canh chừng nó bảo thì nó chẳng chịu vào lại dắt thì sợ dân súm lại hô bắt cóc oánh lòi phèo mách mẹ nó thì bà ấy còn bận bán hàng và chăm 2 đứa lớn hơn xíu miệng bảo em biết r

Ngồi ăn mà phải canh chừng nó, bảo thì nó chẳng chịu vào, lại dắt thì sợ dân súm lại hô ” bắt cóc” oánh lòi phèo, mách mẹ nó thì bà ấy còn bận bán hàng và chăm 2 đứa lớn hơn xíu miệng bảo “em biết rồi”. Quán ngay sát lề đường nên ngày nào nó cũng ngồi chơi kiểu này quá, mỗi lần mình thấy oto hay xe tải chạy qua là đau tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *