NGẮM BIỂN Cùng nhau ngắm biển thật vui là Mặt nước xanh xanh đẫm mặn mà Sóng sánh tàu đi cơn gió phả Rì rầm sóng hát giọng ngân nga Hồng tươi nắng mới đang lan tỏa Đỏ thắm trời đông ánh chiếu sà Tuyệt cảnh say mê ngưỡng mộ quá Em cười rạng rỡ tựa tiên sa 13 7 2017 Quyên Phạm Hà

NGẮM BIỂN Cùng nhau ngắm biển thật vui là Mặt nước xanh xanh đẫm mặn mà Sóng sánh tàu đi cơn gió phả Rì rầm sóng hát giọng ngân nga Hồng tươi nắng mới đang lan tỏa Đỏ thắm trời đông ánh chiếu sà Tuyệt cảnh say mê ngưỡng mộ quá Em cười rạng rỡ tựa tiên sa 13/7/2017 Quyên Phạm Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *