Nàng đã đến Nàng vượt qua thử thách Nàng đến với ba mẹ Nàng đang ti bình với bà nội Nàng đang mong mẹ Mẹ trên tầng 4

Nàng đã đến ….
Nàng vượt qua thử thách …
Nàng đến với ba mẹ ….
Nàng đang ti bình với bà nội….
Nàng đang mong mẹ… Mẹ trên tầng 4
Nàng biết mẹ đau… Yêu mẹ Bùi Hiền
Nàng mong bà ngoại mong ông ngoại
Nàng mong cậu Hưng tồ, mong dì Bùi Hường
Nàng cảm ơn Phòng Khám Phúc Lâm
Cảm ơn co Bs BÌNH cảm ơn bs Tùng Lê Bs Phương nạc
Nàng … Mít yêu!… Diệp Chi … Xin chào Tất cả….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *