Muốn trở thành người Bán hàng kiệt xuất bạn phải đặc biệt ghi nhớ điều này cho mình và cả Team bán hàng

Muốn trở thành người Bán hàng kiệt xuất, bạn phải đặc biệt ghi nhớ điều này cho mình và cả Team bán hàng…
Sự nhất quán
Lúc bán hàng và trình bày sản phẩm, bác nào cũng nói rất hay, hứa rất nhiều về sản phẩm dịch vụ mình đang và sẽ cung cấp. Nhưng liệu:
NHững gì bạn nghĩ tốt cho khách hàng
NHững gì bạn thực sự muốn làm và nói với họ
Những gì bạn sẽ làm thực tế, ngay cả khi thu xong tiền bán hàng.
NGHĨ – NÓI – CAM KẾT – THỰC HIỆN đủ cam kết.
Gọi là sự nhất quán.
Một công ty phát triển được và trường tồn, chỉ đơn giản là:
– Khai thác KH mới tốt
– Giữ họ ở bên cạnh bạn càng lâu càng tốt, để tiếp tục phục vụ
– khiến họ Vui vẻ – hào hứng tiếp tục giới thiệu khách hàng mới cho bạn
Sự phát triển sẽ là vô tận, không giới hạn, thậm chi bạn không cần đi tìm KH Mới làm gì nữa. Họ sẽ TỰ ĐẾN.
Hãy dừng lại và nhớ xem, trong 5 năm vừa qua, bạn đã bán hàng cho bao nhiêu người, và bao nhiêu người còn đang tiếp tục mua hàng hiện tại.
Vì vậy, hãy nhớ điều này: việc bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi bạn thu tiền xong của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *