Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình số khác lại chọn theo đuổi ước mơ

Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình, số khác lại chọn theo đuổi ước mơ. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về hướng đi của mình, thì hãy nhớ rằng sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp thức dậy và nói với bạn rằng nó không còn yêu bạn nữa. Lady Gaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *