MẸ CHA CHO MỘT CUỘC ĐỜI Sinh ra là một con người Mẹ cha cho một cuộc đời từ đây

MẸ CHA CHO MỘT CUỘC ĐỜI !
Sinh ra là một con người
Mẹ cha cho một cuộc đời từ đây
Lớn lên cùng với tháng ngày
Lớn lên cùng với cỏ cây đất trời
Lớn lên từ tiếng ru hời
Khôn ngoan hiểu biết theo lời cha răn
Lớn lên từ những hạt cơm
Cha cày mẹ cấy tháng năm nhọc lòng
Lớn từ giọt sữa ấm lành
Chắt chiu cực khổ mẹ dành cho con
Con cao lớn , mẹ héo mòn
Con thêm hiểu biết, cha dần gầy khô
Mẹ cha năm liệu bảy lo
Nuôi ăn nuôi học sao cho thành Người
Thành Thân đua chen với đời
Vượt qua ghềnh thác, tự bơi đến bờ
Mỗi con là một bài thơ
Lời hay ý đẹp dâng cho loài người
Bây giờ cha mẹ về Trời
Mỗi con như những cây đời nở hoa
Cháu chắt ríu rít cửa nhà
Vu – Lan tưởng nhớ Mẹ – Cha để đời !
Còn Non còn Nước còn Trời
Nhớ ơn Cha – Mẹ, nhớ Lời Mẹ – Cha !
Vu Lan – Giap Ngọ (2014)
********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *