MÂY NGHÌN NĂM NƯỚC MẮT có gì vui chỉ có mớ mây bay một sớm bay mây ngang trời mù đổ

MÂY NGHÌN NĂM NƯỚC MẮT… .
có gì vui chỉ có mớ mây bay
một sớm bay mây ngang trời mù đổ
áo vạt thơ vẫn trơ màu thất thổ
nước mắt mình
mây
trút xuống làm mưa
**
nước mắt mình
mây
lệ trút ngược xưa
trách lòng cha giận hờn xô dạ mẹ
hỏi dại khôn cớ sao giờ quạnh quẽ
kiếp của người hay kiếp của buồn mây
**
kiếp của người kiếp trắng xóa rồi đây
nước mắt mình
mây
tuôn bầy lả tả
mới hôm qua cánh mê gầy hối hả
nay bụi tìm giấc ngủ mệt dòng trôi
**
nay bụi tìm giấc ngủ cát lầm tôi
ngờ vực chi kiếm mà chi lối cấm
nước mắt
mây
sầu câu kinh liệm tẩm
cuối rừng già đầu suối vệ đường qua
**
cuối rừng già lá sót vụn phôi pha
sót trăng mơ vỡ chìm soi bãi vắng
sót mộ quen lạ chiều hong loang nắng
nước mắt

mây nước mắt nào hay
**
một sớm ừ trả hết những mượn vay
có gì vui
mây
nghìn năm nước mắt… .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *