Hoàn thành xog 2 giao dịch nho nhỏ trong buổi tối muộn tại SG Rất vui vì được gặp mặt các anh chị khách trong SG và đích thân nói cảm ơn họ dù ở một miền khác vẫn luôn chờ đợi tin tưởng và nhất định chỉ mua nước hoa ở Hebe Perfume Em cảm ơn nhé sài gòn ơi giờ em an tâm đi chơi ạ

Hoàn thành xog 2 giao dịch nho nhỏ trong buổi tối muộn tại SG. Rất vui vì được gặp mặt các anh chị khách trong SG và đích thân nói cảm ơn họ dù ở một miền khác vẫn luôn chờ đợi ,tin tưởng và nhất định chỉ mua nước hoa ở Hebe Perfume ❤️ Em cảm ơn nhé sài gòn ơi ❤️ giờ em an tâm đi chơi ạ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *