Hoa và bánh thật nhiều con cảm ơn bố mẹ đã truyền sức mạnh cho con cảm ơn những người thầy lớn anh em bạn bè chồng con yêu quý và đối tác đã tin tưởng hỗ trợ và động viên sát cánh để con người anh hùng bên trong tôi bước ra sẵn sàng trao giá trị và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp

Hoa và bánh thật nhiều, con cảm ơn bố mẹ đã truyền sức mạnh cho con, cảm ơn những người thầy lớn, anh em bạn bè, chồng con yêu quý và đối tác đã tin tưởng, hỗ trợ và động viên sát cánh để con người anh hùng bên trong tôi bước ra, sẵn sàng trao giá trị và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp!!!

2 thoughts on “Hoa và bánh thật nhiều con cảm ơn bố mẹ đã truyền sức mạnh cho con cảm ơn những người thầy lớn anh em bạn bè chồng con yêu quý và đối tác đã tin tưởng hỗ trợ và động viên sát cánh để con người anh hùng bên trong tôi bước ra sẵn sàng trao giá trị và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *