Hãy nói là bạn sẽ tham gia đi nào Đây có lẽ là cơ hội đầu tiên từ lúc page đi vào hoạt động đến giờ mới có một dịp để Mid được gặp gỡ chia sẻ và có chút quà gửi đến một vài người bạn đã dành tình cảm yêu mến đến mình trong ngần ấy thời gian quá Điều Mid mong nhất là sau những hoạt động này sẽ có thêm nhiều nhiều những hoạt động khác nữa để có thêm nhiều nhiều những món quà thêm nữa cho chúng ta có dịp gặp lại nhau

Hãy nói là “bạn sẽ tham gia” đi nào ❤ Đây có lẽ là cơ hội đầu tiên từ lúc page đi vào hoạt động đến giờ mới có một dịp để Mid được gặp gỡ, chia sẻ và có chút quà gửi đến một vài người bạn đã dành tình cảm yêu mến đến mình trong ngần ấy thời gian quá. Điều Mid mong nhất là sau những hoạt động này sẽ có thêm nhiều nhiều những hoạt động khác nữa, để có thêm nhiều nhiều những món quà thêm nữa cho chúng ta có dịp gặp lại nhau. Còn bây giờ hẹn sẽ có thật nhiều cái tên để hẹn nhau tại ngày 9/12 sắp tới ???? #midnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *