Hẳn là event mời ca sĩ hát nhạc Pháp theo layout LaVieEnRose hôm rồi diễn ở Hà Nội khách hàng chọn đầm dạ hội các kiểu yêu cầu mang theo rồi yêu cầu gửi 8000 bài nhạc Pháp để chọn xong giờ ra tới nơi yêu cầu hát Đường Cong mí cả Bóng Mây Qua Thềm Mặc dạ hội bánh bèo mà hát mấy bài này thì hẳn là không hiểu nên diễn trên sân khấu theo trường phái nào đây Chị đạo diễn Việt Thanh Nguyễn nghĩ cách cứu em với

Hẳn là event mời ca sĩ hát nhạc Pháp theo layout #LaVieEnRose hôm rồi diễn ở Hà Nội, khách hàng chọn đầm dạ hội các kiểu yêu cầu mang theo, rồi yêu cầu gửi 8000 bài nhạc Pháp để chọn…xong giờ ra tới nơi yêu cầu hát Đường Cong, mí cả Bóng Mây Qua Thềm… Mặc dạ hội bánh bèo mà hát mấy bài này thì hẳn là không hiểu nên diễn trên sân khấu theo trường phái nào đây?????????!!!!! Chị đạo diễn Việt Thanh Nguyễn nghĩ cách cứu em với…? hoeng meng quáaaaaa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *