HA I VÂ N ÔN Chi muô n im li m ngâ m vâ n ôn Ma sao tha n thô t va i linh hô n Thơ i may cha u câ u nhiê u hư tô n Phâ n ru i con ba thiê u chô chôn Ma i ho i xem chư ng như bi tô n Hoa i nghe nghi chă c la i dư tô n Thôi đa nh uy tha c đơ i chen lô n Lă n â n fây bơ la o mi khôn Ngo c Trinh

HÃI VẦN ÔN
Chỉ muốn im lìm ngẫm vận ôn
Mà sao thản thốt vãi linh hồn
Thời may cháu cậu nhiều hư tổn
Phận rủi con bà thiếu chỗ chôn
Mãi hỏi xem chừng như bị tốn
Hoài nghe nghĩ chắc lại dư tồn
Thôi đành uỷ thác đời chen lộn
Lặn ẩn fây bờ lão mí khôn
Ngọc Trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *