H Ồ T R Ê N N Ú I Đ Á tiếp loạt bài trên cao nguyên đá

H Ồ
T R Ê N
N Ú I Đ Á
(tiếp loạt bài trên cao nguyên đá)
..
Hồ nằm trên núi gọi hồ treo
Đào đắp vạn người vách núi leo
Những tấm lưng trần màu đá xám
Nụ cười, ánh mắt vẫn trong veo
..
Làm nên kì tích cảnh hồ treo
Sơn thủy Ngàn xanh.. Dân vẫn nghèo
Triệu tuổi đá..một tay dọn dẹp
Nay mặt hồ.. ly cụng ly ..reo
..
Trên thuyền, ta soi mình đáy nước
Ngàn cây, mây, trời .. in soi theo
Đã có mấy ai còn nhớ được
Đục đá.. bao người vách núi treo

02/8/18
(244)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *