Giờ đây chỉ cần đứng yên ở đấy mà nhìn lại Không cần phải tạo lớp vỏ bọc để tự bảo vệ mình bởi thế giới xung quanh nữa

Giờ đây,chỉ cần đứng yên ở đấy mà nhìn lại,Không cần phải tạo lớp vỏ bọc để tự bảo vệ mình bởi thế giới xung quanh nữa.
Người đối xử với mình thế nào?Đấy là nghiệp của họ.Còn mình đối xử với Người thế nào? Đó là nghiệp của mình.
Bởi nên,muốn không phải gặt phải quả xấu,thì ngày hôm nay mình phải gieo trồng giống thật tốt- vẩn cứ sống theo cách của mình,không thẹn với lương tâm là được,việc còn lại cứ thuận theo vận mệnh Đất – Trời thôi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *