Eris là Nữ Thần của Sự Bất Hoà cô ta giận vì không được mời đến dự 1 buổi tiệc bèn đến và ném ra giữa bàn tiệc 1 Quả Táo Bằng Vàng và tuyên bố tặng Nữ Thần nào đẹp nhất hôm nay

Eris là Nữ Thần của Sự Bất Hoà, cô ta giận vì không được mời đến dự 1 buổi tiệc, bèn đến và ném ra giữa bàn tiệc 1 Quả Táo Bằng Vàng và tuyên bố tặng Nữ Thần nào đẹp nhất hôm nay!
Thế là sự tranh chấp coi ai đẹp nhất bắt đầu, thần Zớt tối cao thấy ko thể phân xử, bèn giao cho vị vua Thành Troa, dẫn đến thù hận ganh ghét và gây ra cuộc chiến đẫm máu sau này!
Sự Bất Hoà, Ganh Ghét và Chiến Tranh luôn khởi nguồn từ sự So Đo Đố Kỵ các bạn ạ! Và đó là cách Eris sử dụng, cô ấy tạo ra Sự GATO! Và sau này, từ Trái Táo Eris còn được dùng để nói về sự Ganh Đua này!
Nếu bàn tiệc ấy có 1 quả táo, thì cả Dân Tộc Việt Nam có cả 1 vườn táo hàng triệu trái chứ chả chơi! Không biết xưa kia Vị Thần nào chơi ác đổ cả rổ táo xuống đầu dân tộc em, để nó sinh sôi nảy nở miết đến giờ!
Sống Trong Ganh Tị So Đo là sống trong 1 nghiệp chướng đau khổ, bạn cứ lầm tưởng nó giúp bạn có động lực phát triển mà không hiểu rằng còn nhiều cách để có động lực phát triển khác mà không cần nhảy vào một cuộc ganh đua bất tận như vậy!
Nên nhớ, Ganh Tị So Đo nó sẽ kéo theo bực tức, thù hằn, xấu xa và chiến tranh, đó mới là sự cay nghiệt mà Quả Táo Eris đem lại!
Các câu truyện cổ của Phương Tây dạy họ những điều Đạo Đức như vậy, còn chúng ta dạy nhau Lừa Trói Đốt Cọp với Vẽ Giun Nói Rồng thôi, nản thiệt chớ!
Thôi, hãy cố vứt đi Trái Táo Eris của chính mình vậy!
< Share không cần hỏi !> ???
Ps: ngày nào cũng được đọc mấy thứ bổ ích vầy mà không sướng hả ta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *