Em nấu ăn so với người khác thì bình thường nhưng đối với anh như thế là đủ rồi anh tôi nói với chị tôi

Em nấu ăn so với người khác thì bình thường nhưng đối với anh như thế là đủ rồi : anh tôi nói với chị tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *