Đừng Thấy Tôi Nhỏ Bé Mà Quy_cafe_buổi_sáng Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn đang chơi với ai vì vậy xin hãy luôn tôn trọng mỗi người trong suốt cuộc đời bạn

Đừng Thấy Tôi Nhỏ Bé Mà …
# (Quy_cafe_buổi_sáng)
“Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn đang chơi với ai, vì vậy xin hãy luôn tôn trọng mỗi người trong suốt cuộc đời bạn”.
Trong cuộc sống, những gì mà bạn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật, những gì bạn chưa nhìn thấy như phần chìm của tảng băng trôi!
Đôi khi, bạn nghĩ không ai biết bạn đang làm gì, nhưng kỳ thực họ đã nhìn thấu bạn là ai từ lâu rồi, nên bạn hãy cẩn trọng trong phát ngôn và hành động, bởi bạn không biết điều gì xảy ra khi bạn làm tổn thương họ.
HÃY SỐNG ĐÚNG VỚI CON NGƯỜI BẠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *