Cuộc sống giống như một bản giao hưởng

Cuộc sống giống như một bản giao hưởng. Bạn có thể gõ phím trầm hay phím bỗng. Dù là phím gì cũng tạo nên kiệt tác cho cuộc đời. Hãy trân quí từng khoảnh khắc bạn gặp khó khăn thất bại, và sáng suốt khôn ngoan hơn khi bạn ở trong chiến thắng, chúng quyết định hoàn toàn vào bản giao hưởng cuộc đời mình….Tuần mới hạnh phúc nhé cả nhà. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với cả nhà!!!!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *