Cung đá 7 màu Cắm trại hát hò quay Bùi nhùi

Cung đá 7 màu… Cắm trại hát hò, quay Bùi nhùi
Tập trung xuat phát17h30 tối t7 ngày 17.3.2018
Ai đi chung cung này chi phí 150k bao gồm lều và nướng bbq, Bùi nhùi, bia nước ngọt, loa kẹo kéo mang theo…. Quẩy
Chi phí ăn uống dọc đường xăng xe tự túc …
Vì là cung ngẫu hứng nên mây bạn ai tham gia thì ghé đong tiên cho mình… Để con đi mua Hải sản nữa ….tranh thủ vê ướp….
1.MY Phùng My My
2.Lucia Việt Anh
3.Nguyễn Duy Tân
4.Đỗ Nguyễn Anh Thi
5.TIỂU OANH
6.TÂM
7.PHAN Phan Cường(4 nguoi)
8.BẠN PHAN CUONG
9.tin tin
10.le thang(2 nguoi)
11.thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *