Con người nhận thức nhiều hơn thông qua giáo dục

Con người nhận thức nhiều hơn thông qua giáo dục. Nhưng họ nhanh chóng trưởng thành hơn thông qua trãi nghiệm từ hành động
Trường học cho bạn bài học rồi mới làm bài kiểm tra. Trường đời cho bạn bài kiểm tra rồi mới nhận ra bài học
Người khôn ngoan học từ thất bại của mình. Người khôn ngoan hơn học từ thất bại của người khác. Người khôn ngoan nhất học từ thành công của người khác – JOHNC MAXWELL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *