Bài 539 SÔNG ĐỢI Vẳng nghe như tiếng ai hò Mái nhì mái đẩy con đò dòng Hương

Bài 539: SÔNG ĐỢI ….
Vẳng nghe như tiếng ai hò :
Mái nhì mái đẩy …con đò… dòng Hương .
Xa nghe điệu lý mười thương,
Đò xuôi Vĩ Dạ…tiếng chuông Từ Đàm .
Sông quê cách trở đò ngang,
Bên bồi bên lở…ai sang tỏ tình .
Trúc xinh trúc mọc sân đình,
Em xinh chèo lái …đưa tình càng duyên.
Thân anh như thể con thuyền,
Bến vui thì đậu …chẳng phiền …đò giang…
Chợt tiếng gọi đò mênh mang…
Tiếng ai như thể tiếng nàng …ta yêu…
Anh về sắm một chiếc tiêu,
Hòa cùng giọng ấy …hợp liều …đò ơi !
Doanh Nguyen
https://www.youtube.com/watch?v=NX1ipgYWVlU
https://www.youtube.com/watch?v=zRTRt_Q8-u4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *