Kỳ Bạch Nguyệt mùng 1 đến 15 tháng Giêng Âm Lịch thời điểm Thù Thắng Cát Tường để Hành trì Tâm linh Niệm Phật Toạ Thiền Trì Chú Lễ lạy Sám Hối Phóng Sanh Làm Phước

Kỳ Bạch Nguyệt ( mùng 1 đến 15 tháng Giêng Âm Lịch) thời điểm Thù Thắng, Cát Tường để Hành trì Tâm linh (Niệm Phật, Toạ Thiền, Trì Chú, Lễ lạy, Sám Hối, Phóng Sanh, Làm Phước .. ) do có sự Kết Tụ Năng Lượng hiếm có trong vũ trụ, thời điểm Cát Tường…

Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc Muốn vứt bỏ không đành lòng

“Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, không đành lòng. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, không thể đối mặt. Rốt cuộc chỉ còn cách trông đợi vào thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Sau cùng thì tuổi trẻ cũng…

Kính thỉnh quý liên hữu nghe pháp và cùng chia sẻ để nhiều người chưa có duyên nghe giờ được nghe vẫn luôn được An Lạc

Kính thỉnh quý liên hữu nghe pháp và cùng chia sẻ để nhiều người chưa có duyên nghe giờ được nghe vẫn luôn được An Lạc! A DI ĐÀ PHẬT!

A DI ĐÀ PHẬT Mỗi ngày con đều nghe pháp của Thầy

A DI ĐÀ PHẬT! Mỗi ngày con đều nghe pháp của Thầy… mỗi lần nghe..là mỗi lần có thêm sức mạnh.. để con vượt qua mọi chướng ngại.. Thầy đã khai sáng tâm con..xoá tan màn vô minh u tối… lòng thành chí tâm con luôn cung kính người…A Di Đà Phật!

TÂM LUÂN HỒI Chúng ta học Phật phải tu gì

TÂM LUÂN HỒI Chúng ta học Phật phải tu gì? Tất cả không ngoài đoạn ác tu thiện, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước vốn đời đời kiếp kiếp từ vô lượng đến nay đã hại chúng ta. Ngày nay chúng ta giác ngộ, không còn vì chính mình mà mỗi niệm vì…

BẤT LUẬN TU PHÁP MÔN NÀO MUỐN TRONG MỘT ĐỜI NÀY THÀNH TỰU THÌ NỀN TẢNG TU HỌC PHẢI TỐT

“BẤT LUẬN TU PHÁP MÔN NÀO, MUỐN TRONG MỘT ĐỜI NÀY THÀNH TỰU THÌ NỀN TẢNG TU HỌC PHẢI TỐT. CHÚNG TA NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH THÌ PHẢI LẤY TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC LÀM NỀN TẢNG. TU NHÂN TRƯỚC RỒI MỚI HỌC PHẬT – LÀM NGƯỜI CHƯA TỐT THÌ SAO CÓ THỂ LÀM PHẬT…

Không hiểu KEM CHỐNG NẮNG MẦM GẠO MOCHA Hot Hit Sao mà mới ra mắt 2 ngày đã đi biển rầm rầm rồi đây

? Không hiểu KEM CHỐNG NẮNG MẦM GẠO MOCHA Hot Hit Sao mà mới ra mắt 2 ngày đã đi biển rầm rầm rồi đây ??? HOT HIT với tiêu chí “TRẮNG BẤT CHẤP NẮNG” tha hồ bung lụa mùa hè này ‼️