13 ĐỨNG LÊN Một mình lẻ bóng đêm khuya Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa về đêm Đời sao thiếu vắng êm đềm Đời sao sóng gió nèn chêm vào mình Đêm sao mãi chẳng bình minh Nhủ lòng thoát khỏi cảnh tình này thôi Không thì năm tháng lãng trôi Không thì tuổi trẻ dập vùi tại đây Cố lên không chóng thì chầy Cố lên cũng sẽ có ngày đẹp tươi 5 10 2015 Quyên Phạm Hà

13 ĐỨNG LÊN Một mình lẻ bóng đêm khuya Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa về đêm Đời sao thiếu vắng êm đềm Đời sao sóng gió nèn chêm vào mình Đêm sao mãi chẳng bình minh Nhủ lòng thoát khỏi cảnh tình này thôi Không thì năm tháng lãng trôi Không thì tuổi trẻ dập vùi tại đây Cố lên không chóng thì chầy Cố lên cũng sẽ có ngày đẹp tươi 5-10-2015 Quyên Phạm Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *