YÊU PHẢI CHÉN Yêu phải chén phải chén phải chén Hết chén đêm rồi lại chén ngày Chén khi tỉnh chén cả khi say Có thời gian là ta lại chén Yêu phải chén phải chén phải chén Một khắc xuân bao kẻ mơ màng Có giá nào cho sự hân hoan Và ân ái đâu tự nhiên đến Yêu phải chén phải chén phải chén Để đắm say lưu luyến vững bền Để mỗi lần khi nhắc đến tên Ta chỉ nghĩ những gì đã cũ Chén như thế vẫn là chưa đủ P S vui là chính Mới chén bữa nay nhớ Xuân Diệu Mà cứ nhớ xuân diệu thì lại nghĩ đến chén Cả nhà vui

YÊU PHẢI CHÉN Yêu phải chén,phải chén, phải chén Hết chén đêm rồi lại chén ngày Chén khi tỉnh, chén cả khi say Có thời gian là ta lại chén Yêu phải chén phải chén phải chén Một khắc xuân bao kẻ mơ màng Có giá nào cho sự hân hoan Và ân ái đâu tự nhiên đến Yêu phải chén phải chén phải chén Để đắm say lưu luyến vững bền Để mỗi lần khi nhắc đến tên Ta chỉ nghĩ những gì đã cũ Chén như thế vẫn là chưa đủ PS: vui là chính… Mới chén bữa nay nhớ Xuân Diệu Mà cứ nhớ xuân diệu thì lại nghĩ đến chén Cả nhà ?vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *