Xin tri ân tấm lòng chị Phật tử Hà Lan chị của chị Tiệm Giày Nhật Thủy 144 Trần Hưng Đạo gửi tặng tranh Phật Di Đà tranh ngài Địa Tạng Bồ Tát và kinh Vô Lượng Thọ kinh Địa Tạng số tranh còn lại trao cho Phật tử nấu cơm chay tại bệnh viện huyện Tây Hòa Xin tri ân và kính chúc 2 chị cùng gia đình vạn sự như ý

Xin tri ân tấm lòng chị Phật tử Hà Lan chị của chị Tiệm Giày Nhật Thủy 144 Trần Hưng Đạo gửi tặng tranh Phật Di Đà, tranh ngài Địa Tạng Bồ Tát và kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, số tranh còn lại trao cho Phật tử nấu cơm chay tại bệnh viện huyện Tây Hòa.
Xin tri ân và kính chúc 2 chị cùng gia đình vạn sự như ý. Xin hồi hướng công đức này đến pháp giới các chúng sanh.

3 thoughts on “Xin tri ân tấm lòng chị Phật tử Hà Lan chị của chị Tiệm Giày Nhật Thủy 144 Trần Hưng Đạo gửi tặng tranh Phật Di Đà tranh ngài Địa Tạng Bồ Tát và kinh Vô Lượng Thọ kinh Địa Tạng số tranh còn lại trao cho Phật tử nấu cơm chay tại bệnh viện huyện Tây Hòa Xin tri ân và kính chúc 2 chị cùng gia đình vạn sự như ý”

  1. Năm Mới chị chúc em, thân tâm luôn an tịnh, tâm bồ đề kiên cố, ý nguyện được viên thành nha! A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *