Xin tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con đã cho con một cuộc sống ấm êm bình thường và hạnh phúc

Xin tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con đã cho con một cuộc sống ấm êm bình thường và hạnh phúc.
Xin tạ ơn các bạn bè, người thân ở xung quanh GT đã giúp đỡ trong những ngày khó nhọc cũng như vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc.
Thân thương chúc Cả nhà một mùa lễ Tạ ơn an lành.
Happy Thanksgiving Dinner with My Family 11/23/2017?????

2 thoughts on “Xin tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con đã cho con một cuộc sống ấm êm bình thường và hạnh phúc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *