Vui xuân cùng vói các Anh Van Hai Nguyen Thiêm Võ Ba Quay Anh Phong sau khi được Chị Giao Trinh từ Pháp ghé thăm và rước ông bà tại Nhà Mommy

Vui xuân cùng vói các Anh Van Hai Nguyen Thiêm Võ Ba Quay, Anh Phong …sau khi được Chị Giao Trinh từ Pháp ghé thăm và rước ông bà tại Nhà Mommy. Kính chúc quý thân hữu, bạn hữu & đồng hương cùng gia quyến hưởng một mùa xuân vui tươi hạnh phúc và kiết tường như ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *