VUI VẺ MÀ CƯỜI Mổi người có một nụ cười Sang giàu nghèo khổ đẹp tươi khi cười Khó chi nghiêm khắc không cười Khi dòng cuộc sống bốn bề bon chen Đời chua chát lắm lo toan Dẫu là biết thế luôn cười tặng nhau Vậy nên vui vẻ mà cười Cho đời thêm đẹp ấm lòng nhân gian Trên môi chân thật nét cười Dù buồn dù giận đời người xanh tươi 16 giờ 30 chiều thứ tư 16 8 2017 hết giờ làm việc gặp câu nói thú vị có lý nên vài câu con cóc lưng tưng trong chiều

VUI VẺ MÀ CƯỜI Mổi người có một nụ cười Sang giàu nghèo khổ đẹp tươi khi cười Khó chi nghiêm khắc không cười Khi dòng cuộc sống bốn bề bon chen Đời chua chát lắm lo toan Dẫu là biết thế luôn cười tặng nhau Vậy nên vui vẻ mà cười Cho đời thêm đẹp ấm lòng nhân gian Trên môi chân thật nét cười Dù buồn dù giận đời người xanh tươi *16 giờ 30 chiều thứ tư-16.8.2017 , hết giờ làm việc, gặp câu nói thú vị,có lý ,nên vài câu “con cóc” lưng tưng trong chiều .Lên đường hồi gia ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *