Vừa ăn vừa nghĩ Lạ thật mưa gió mãi không tạnh là sao nhỉ

Vừa ăn vừa nghĩ
Lạ thật, mưa gió mãi không tạnh là sao nhỉ ? Thời tiết này nhẽ chỉ hợp cho cái sự Ăn – Ngủ & ❤️
Lại nghĩ tiếp
Nếu không bắt đầu từ Bánh Mỳ 0.0 thì liệu nhân loại có làm nên cuộc cách mạng Tình Dục 4.0 thần thánh ? ?
Tâm tư quá đi ?
Mà thôi, cứ nạp đủ năng lượng cái đã. Đói thì đến thở cũng khó nói gì đến nghĩ, nói & viết như Chiết Za kkkk ?

2 thoughts on “Vừa ăn vừa nghĩ Lạ thật mưa gió mãi không tạnh là sao nhỉ”

Leave a Reply to Ly Hoai Huong Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *