VÌ SAO CHÚNG TA YÊU NHAU âu chuyện này hay quá vì sao chúng ta yêu nhau vì khi chúng ta chết đi thân xác ta bị đốt đi tan thành trăm hạt bụi sau đó các hạt bụi bay vào nhân gian và nó sẽ rơi vào một người nào đó đi qua đường

VÌ SAO CHÚNG TA YÊU NHAU. âu chuyện này hay quá. vì sao chúng ta yêu nhau. vì khi chúng ta chết đi, thân xác ta bị đốt đi tan thành trăm hạt bụi, sau đó các hạt bụi bay vào nhân gian, và nó sẽ rơi vào một người nào đó đi qua đường. và đến khi ta đầu thai trở lại ta luôn tìm lại họ, để tìm về phần còn thiếu của mình mà người con trai đó đã giữ, hết nhất duyên sang kiếp sau sẽ lại bắt đầu một tình yêu một tan hợp mới. sao ý nghĩa câu chuyện hay quá. chuyện này là do vị thần trong mơ nói cho mình đó, chứ mình làm gì biết chuyện hay ho thê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *