Về mã này dự là sẽ cháy máy Facebook

Về mã này dự là sẽ cháy máy Facebook. Đêm hôm chốt đc đơn này sướng rơn người. E đang tích cực tìm hàng đẹp và ấm đây. Mai em live nhé. Mã này e sẽ cố gắng đăng tường cho khách ko canh đc live nữa nhé. Áo giữ nhiệt nam nữ. Đợi e nhé. Giờ e ko trả lời còm men đc đâu. E đi ngủ đã rét buốt tận óc. Làm việc như kiểu ngày mai tận thế í.

2 thoughts on “Về mã này dự là sẽ cháy máy Facebook”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *