Từng nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp đẽ muốn ghi nhớ lại nhưng tranh ảnh lại chẳng thể nào tả được cảnh đẹp ấy trong lòng tôi

“Từng nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp đẽ, muốn ghi nhớ lại nhưng tranh ảnh lại chẳng thể nào tả được cảnh đẹp ấy trong lòng tôi. Nếu có chuyện dễ dàng lưu giữ thì làm gì có “khắc cốt ghi tâm”.
Có vài chuyện muốn một lần làm rõ, nhưng người đối diện lại chẳng thể nào thấu hiểu. Nếu có chuyện dễ dàng giãi bày, thì chẳng có cái gọi là “canh cánh trong lòng”.
Đôi lúc mong muốn an ổn, nhưng lại không muốn tầm thường cả đời. Mâu thuẫn như vậy mới chính là “con người “.”

2 thoughts on “Từng nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp đẽ muốn ghi nhớ lại nhưng tranh ảnh lại chẳng thể nào tả được cảnh đẹp ấy trong lòng tôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *