Từ hôm nay e chỉ tập trung vào trả hàng cho các mẹ diện tết và ko nhận thêm bất cứ đơn hàng nào nữa

Từ hôm nay e chỉ tập trung vào trả hàng cho các mẹ diện tết và ko nhận thêm bất cứ đơn hàng nào nữa
Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ ???Từ hôm nay e chỉ tập trung vào trả hàng cho các mẹ diện tết và ko nhận thêm bất cứ đơn hàng nào nữa
Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *