Trong thị trường ngách âm nhạc niche market có nhiều điều khá thú vị tất nhiên đòi hỏi phải customize cho từng khách hàng điều mà những công ty lớn sx âm nhạc không thể làm được

Trong thị trường ngách âm nhạc (niche market) có nhiều điều khá thú vị, tất nhiên đòi hỏi phải customize cho từng khách hàng – điều mà những công ty lớn sx âm nhạc không thể làm được…
Ví dụ dưới đây: Audio Space thiết kế duy nhất 1 băng cassette cho một bác giai yêu nhạc nhưng còn độc thân. Sản phẩm này rất có thể sẽ được chú rể tương lai mang đi dạm ngõ 😉

4 thoughts on “Trong thị trường ngách âm nhạc niche market có nhiều điều khá thú vị tất nhiên đòi hỏi phải customize cho từng khách hàng điều mà những công ty lớn sx âm nhạc không thể làm được”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *