Trong các partner của Hyde và Glow Skybar chỉ có một mình mình là phụ nữ

Trong các partner của Hyde và Glow Skybar chỉ có một mình mình là phụ nữ.
Đôi lúc làm việc thì đàn ông sao hoả đàn bà sao kim nên cũng có tranh luận nhưng cái cuối cùng là vì cái chung. Tính mình làm việc với đàn ông dễ thở hơn vì có gì là nói thẳng, nói xong là không để bụng nên có lúc họp tranh cãi chứ đi chơi vẫn vui vẻ bình thường và mấy anh cũng vậy.
Học hỏi được từ mấy anh rất nhiều, ai cũng quá giỏi trên thương trường và ốm hơn Justin.

2 thoughts on “Trong các partner của Hyde và Glow Skybar chỉ có một mình mình là phụ nữ”

  1. Nga Do đứng đâu ko quan trọng bằng vị trí ảnh ở đâu trong lòng c e ơi :))) k sao k sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *