Tối thứ 7 tuần này Metro Coffee 52 Độc Lập có mời một chuyên gia BÓI BÀI TAROT và BÓI khác nữa

Tối thứ 7 tuần này, Metro Coffee – 52 Độc Lập có mời một “chuyên gia” BÓI BÀI TAROT và BÓI “khác nữa”.
Sẽ bói free cho tất cả khách 🙂
Trên tinh thần vui là chính, nhưng mà, cũng hay lắm nha!
Ai inbox book lịch trước được ưu tiên tặng Voucher 30% liền nè 🙂

2 thoughts on “Tối thứ 7 tuần này Metro Coffee 52 Độc Lập có mời một chuyên gia BÓI BÀI TAROT và BÓI khác nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *