TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN NÚI CAO Những trang viết đẹp những lời văn đẹp đến nỗi buồn cũng đẹp đẹp đến nỗi tôi phải lên núi cao để ngồi đọc cuốn sách này

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN NÚI CAO
Những trang viết đẹp, những lời văn đẹp, đến nỗi buồn cũng đẹp, đẹp đến nỗi tôi phải lên núi cao để ngồi đọc cuốn sách này.
Bạn nào sinh ra ở miền núi, bạn nào yêu núi rừng, bạn nào thích tìm hiểu về miền núi hãy đọc tác phẩm này, nó như một hoá thạch của đời sống, của tình yêu rộng lớn của con người miền núi.
Trình bày và minh hoạ của Lê Thiết Cương cũng đẹp.
#Tôi_đã_trở_về_trên_núi_cao #Đỗ_Bích_Thuý

2 thoughts on “TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN NÚI CAO Những trang viết đẹp những lời văn đẹp đến nỗi buồn cũng đẹp đẹp đến nỗi tôi phải lên núi cao để ngồi đọc cuốn sách này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *