Tình yêu của tôi với đào tạo 3

Tình yêu của tôi với đào tạo <3
Khi bạn làm với cả trái tim và đam mê thì mọi khó khăn đều tan biến
Để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người có sức mạnh, bạn phải là một người có sức mạnh. Để hấp dẫn những người trung thành, bạn phải là một người trung thành. Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ
Cảm ơn BTC của chương trình đại học FPT
#MBTItraining
#FPT

2 thoughts on “Tình yêu của tôi với đào tạo 3”

  1. cảm ơn Nguyễn Tuấn Nam và Lê Đức Toàn XZ hẹn gặp lại các bạn ở chương trình gần nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *