TìmvềGốc Gốc Ngày xá tội vong nhân tìm về Gốc

#TìmvềGốc
#Gốc
Ngày “xá tội vong nhân” tìm về Gốc. Cái Gốc này đã 97 năm rồi. Năm ngoái còn 1 mình ra Hà Nội đi tìm cành lá của mình. Sau chuyến đi lịch sử đó, Gốc bảo tao không bao giờ đi nữa, ở lại đây thôi.
Cái Gốc này không to nhưng cái Cốt rất mạnh, rất quý. Từ cái Gốc này, thân vươn lên thật mạnh mẽ, chia ra 7 cành lớn, một cành lớn nhất Gốc hiến cho Cách mạng, còn 7 cành mọc sáu hướng khác nhau. Mỗi cành một khác và cũng đều sinh trưởng mạnh mẽ.
Mỗi cành lớn lại chia ra 2-3 cành nhỏ, và có 14 cành nhỏ được sinh ra. Mỗi cành tự phát triển lại sinh ra 2 cành nhỏ hơn. Tất Cả đều từ một Gốc mà ra. Rồi sẽ còn tiếp tục sinh sôi nữa.
Hỏi Gốc có bao nhiều cành nhỏ rồi, Gốc bảo cũng chẳng đếm nữa, vì những cành nhỏ nó cũng chẳng nhớ Gốc, thỉnh thoảng về với Gốc vì xa gốc quá lại mải vươn lên. Có về thì cũng chào Gốc một câu rồi chạy. Có đứa nào tâm sự gì với Gốc đâu.
Hỏi Gốc về buồn-vui, được-mất, danh-lợi, thắng-thua, sướng-khổ. Gốc bảo chẳng có những cái đó đâu, bịa đấy. Gốc bảo Sống là khổ, là lo. Chết là sướng nhất. Hỏi tại sao? Gốc nhẹ nhàng bảo: Sống còn ăn, còn mặc nên phải lo ăn, lo mặc. Chết rồi chẳng phải lo gì.
Thắc mắc tới đâu, Gốc giải đáp rành rọt đến đó, chẳng to tát, chẳng chém gió gì nhưng mà thấm lắm. Còn nhiều điều Gốc lý giải nữa thật là thực tế, vô cùng khoa học, vô cùng lô gíc và vô cùng đơn giản.
Hỏi Gốc: 6 cái cành lớn đó còn lo cho cành nào không? Gốc bảo không, lo lúc bé thôi, giờ tự chúng phát triển chứ, lo nữa cũng chẳng được. Nhưng còn một cành thì không lo mà là “hãi”. Hỏi “hãi gì?” Gốc quay đi thở dài, không nói.
Về với Gốc được một ngày, nấu cho Gốc được bát cháo, nồi chè rồi lại “chạy”. Ở với Gốc không lâu nhưng hiểu ra rằng: mọi thứ đều từ Gốc sinh ra. Rời xa Gốc thì héo là cái chắc!

2 thoughts on “TìmvềGốc Gốc Ngày xá tội vong nhân tìm về Gốc”

Leave a Reply to Thủy Vũ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *