Tìm cố vấn và cá mập Một người anh em thiện lương là bạn FB của mình muốn có công ty trị giá 340tr đô là từ 100 000 nên mình cũng muốn tìm Shark cố vấn giúp mình làm sao cũng từ 100K phát triển công ty 10tr trong 10 năm thôi

Tìm cố vấn và cá mập ^^
Một người anh em thiện lương là bạn FB của mình muốn có công ty trị giá 340tr đô là từ 100,000$ nên mình cũng muốn tìm Shark / cố vấn giúp mình làm sao cũng từ 100K $ phát triển công ty 10tr $ trong 10 năm thôi. Quá nhẹ nhàng đúng không các anh em thiện lương?
Anh em biết ai giúp được tôi hãy kết nối nhé ?
Hay có anh em nào có mối gì làm ăn ngon hú nhau nào

2 thoughts on “Tìm cố vấn và cá mập Một người anh em thiện lương là bạn FB của mình muốn có công ty trị giá 340tr đô là từ 100 000 nên mình cũng muốn tìm Shark cố vấn giúp mình làm sao cũng từ 100K phát triển công ty 10tr trong 10 năm thôi”

Leave a Reply to Hai Bui Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *