TIẾNG LÒNG TRONG CO VÀO KÍ ỨC Phan Trang Hy Cái tình của văn chương muôn đời là cái tình của tri âm tri kỉ

TIẾNG LÒNG TRONG “CO VÀO KÍ ỨC”
– Phan Trang Hy-
Cái tình của văn chương muôn đời là cái tình của tri âm, tri kỉ. Cái tình ấy có thể chợt đến, rồi đi, nhưng rồi cũng để lại ấn tượng nào đó trong “cõi người ta” này. Cầm trên tay tuyển tập thơ “Co vào kí ức” (Nxb Thanh niên, 2016) của ba nhà thơ là Hàn Quốc Sinh, Chiêu Dương và Hàn Quốc Vũ, rồi đọc, và theo tôi, cái đọng lại trong tôi là tình yêu và sự chiêm nghiệm của lòng thơ.

1 thought on “TIẾNG LÒNG TRONG CO VÀO KÍ ỨC Phan Trang Hy Cái tình của văn chương muôn đời là cái tình của tri âm tri kỉ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *