TIỆC KỶ NIỆM NGÀY BÀ NỘI MẤT TỪ NĂM 1945

TIỆC KỶ NIỆM NGÀY BÀ NỘI MẤT ( TỪ NĂM 1945).
RẤT TIẾC VÌ ĐƯỜNG XA, MƯA GIÓ NÊN ANH A20 TÔN TRẦN. QC Y, UK, QC PHẠM HỮU HẬU KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC.
THÔI THÌ MÌNH VUI VỚI ANH NGUYỂN VĂN ĐỨC ( A20 VIỆT NAM THƯƠNG TÍN), NHÀ THƠ NGUYỂN ĐẮC THẮNG, HAI NĂNG VÀ CÙNG CÁC EM CHÁU.

1 thought on “TIỆC KỶ NIỆM NGÀY BÀ NỘI MẤT TỪ NĂM 1945”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *