Thị Mộng Thắm nhóm Ngựa điên trong những tháng năm rực rỡ

Thị Mộng Thắm nhóm Ngựa điên, trong những tháng năm rực rỡ .
Nói chung Thắm trước giờ vẫn rất tự tin với tài biến hoá của mình, gần 5 năm trước cũng mò mẫm muốn làm thời trang. Mà nghĩ là làm, cũng bắt tay làm rồi, cũng có những sản phẩm mang tên Chảnh mèo rồi, nhưng vì quá tốn thời gian nên ước mơ lại đang bỏ dở.
Tới lúc nào đó sẽ quay trở lại. Luôn đẹp, luôn hợp ý văn chương.

2 thoughts on “Thị Mộng Thắm nhóm Ngựa điên trong những tháng năm rực rỡ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *