Thật thích thú khi đọc lại những cảm xúc trong quá khứ

✨✨Thật thích thú khi đọc lại những cảm xúc trong quá khứ.
NGÀY ẤY: 01 tháng kinh nghiệm làm bảo hiểm.
BÂY GIỜ: Đã gần đủ 1 năm.

NGÀY ẤY: Đang tìm kiếm 1 công việc.
BÂY GIỜ: Đã có trong tay 1 sự nghiệp để phấn đấu..

NGÀY ẤY: Làm việc 1 mình.
BÂY GIỜ: Được sở hữu 1 “doanh nghiệp” cho riêng mình với 12 nhân sự.

NGÀY ẤY: Chỉ hiểu “Bảo hiểm nhân thọ CỰC TỐT cho bất cứ ai”.
BÂY GIỜ: Bảo hiểm nhân thọ QUÁ CẦN THIẾT cho tất cả mọi người, trừ những người KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN để mua.
NGÀY ẤY chỉ là 1 chàng trai thôi, còn BÂY GIỜ muốn là một người TRƯỞNG THÀNH.
Sống có ích & cống hiến!
#Suthatbaohiem
#Nghebaohiem

20 thoughts on “Thật thích thú khi đọc lại những cảm xúc trong quá khứ”

  1. Khởi đầu vốn là như vậy… Chúc anh thành công với những kế hoạch của mình trong năm mới ?Để ngày này sang năm nhìn lại, có những “ngày ấy” cũng rất tuyệt vời ☺️

  2. Giám đốc tương lai. Đồng nghiệp luôn tin tưởng ở Trung.có nhờ gì chăm dup các chị.đừng mặc cả hây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *